Krajina mennonitů

Picture
Mennonitská farma.

Mennonité jsou živou součástí kulturního dědictví Ontaria. Jejich předkové dorazili do oblasti Waterloo koncem osmnáctého století a aktivně se podíleli na budování oblasti, která je dnes nejprůmyslovější a technicky nejvyspělejší v Kanadě. Přes veškerý technický pokrok si mennonité dokázali uchovat svůj původní venkovský způsob života a jejich přítomnost na polních cestách a v ulicích tichých městeček přivolává vzpominky na objevování a osidlování Amerického západu. Obrázky a poznámky na těchto stránkách chtějí inspirovat náhodného návštěvníka Toronta či Waterloo aby nasedl do autobusu nebo auta a šel objevovat dávno zapomenutou historii Ontaria.